Telefonisch


Bel naar: 030-251 72 22
We zijn het best bereikbaar tussen 8.00 uur en 8.30 uur 's ochtends of in de middag tussen 12.00 uur en 12.30 uur. Om de afspraak goed te regelen en mensen in behandeling zo goed mogelijk te helpen prefereren we om afspraken telefonisch te maken.

Openingstijden: 


Maandag – donderdag: 8.30 – 12.30 en 13.30 – 16.30 
Vrijdag :8.30 – 12.30 

Eerste afspraak bij ons?


Nieuwe patiënten dienen het volgende bij de hand te hebben: 
-persoongegevens 
-verzekeringsgegevens 
-burgerservice nummer <was oud sofinummer> 
-bank/giro nummer i.v.m.het eenmalige machtiging van de rekening<en>. 

In verband met het uitgebreid bespreken van uw gebitssituatie/geschiedenis en gezondheid kan een eerste consult tot 150 euro oplopen. Bij een goed onderhouden, regelmatig gecontroleerd gebit zal het bedrag waarschijnlijk lager uitvallen omdat er dan minder röntgenfoto’s gemaakt moeten worden. 

Dit dient u de eerste keer contant af te rekenen, waarna er in de toekomst met een eenmalige machtiging gewerkt wordt. De rekening kunt u dan zelf bij uw
verzekering indienen.